TELEFONSKE CENTRALE

TELEFONSKE CENTRALE

Telefonske centrale omogućavaju pojednostavljenu i centralizovanu administraciju

konferencijski uređaji

KONFERENCIJSKI UREĐAJI

Omogućuju povećanje produktivnosti, suradnju i komunikaciju neovisno o lokaciji sudionika, uz nizak trošak vlasništva

KONTROLA PRISTUPA

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa je vrsta sigurnosnog sistema koji ograničava pristup određenim područjima, resursima i podacima.

IZNAJMLJIVANJE OPREME

možemo Vam ponuditi iznajmljivanje telefonskih ISDN ili VoIP centrala i telefona i tako eliminirati velika početna ulagana prilikom kupovine nove opreme.

TELEFONSKE CENTRAE ALCATEL 1

Telefonske centrale

IP PBX telefonske centrale (VoIP) postaje sve popularnija iz dana u dan, zbog činjenice da:

  • IP Telefonske centrale omogućavaju pojednostavljenu i centralizovanu administraciju
  • Fleksibilna je i mobilna
  • Lako se unapređuje
  • Dovodi do ušteda u kabliranju

Pitanje za preduzeća danas nije da li oni treba da koristi IP tehnologiju za njihove buduće telekomunikacione sisteme, već kako da identifikuju najbolji pristup i partnera, za dizajn i integraciju VoIP rešenja u celini, mrežu pokrivanja, telefonske operacije i povezivanje aplikacija.

Omogućuju povećanje produktivnosti, suradnju i komunikaciju neovisno o lokaciji sudionika, uz nizak trošak vlasništva (TCO). Savremneo poslovanje zahtjeva veću mobilnost djelatnika i lokalno prisustvo preduzeću što povećava troškove poslovanja.

Audio i video konferencijski sistemi nove generacije idu korak dalje u povezivanju sa klijentima i koordinaciji projektnih timova, omogućavajući HD kvalitet slike i zvuka, kao i razmjenu multimedijalnog sadržaja u realnom vremenu putem različitih smart uređaja.

Mi ćemo vam pomoći da ostvarite potpunu vezu sa poslovnim partnerima i radnim timovima bilo gdje i bilo kad u zemlji i svetu.

KONTROLA PRISTUPA

Ko ima pristup vašem poslovanju? Ko može ući u određene prostorije zgrade? Ko može koristiti resurse kompanije i pristupiti važnim podacima kompanije? Ako vas ova pitanja zabrinjavaju, onda vam je vjerovatno potrebna kontrola pristupa.

Kontrola pristupa je vrsta sigurnosnog sistema koji ograničava pristup određenim područjima, resursima i podacima. Samo ovlašteno osoblje ili ljudi koji imaju ispravne akreditive mogu proći. Ovo vam omogućava da kontrolišete ko ulazi u vašu kancelariju, gde ide i čemu može da pristupi. Ove sigurnosne mjere vam mogu pomoći da osigurate tajne projekte, spriječite korporativnu špijunažu i zaštitite podatke klijenata.

 

Da li imate potrebu da unajmite telefonsku opremu za kratkoročni projekat? Trebate pristupačnu opciju za najam telefonske opreme? Zašto ne platiti po mjesecu? Imate li novoosnovanu kompaniju ili udaljenu kancelariju kojoj je potrebna telefonska ISDN ili VoIP centrala ili telefoni koje sada možete priuštiti?

Infotel nudi iznajmljivanje telefonske opreme koji mogu uštedjeti vrijeme i novac vašoj kompaniji. Nudimo iznajmljivanje ISDN i VoIP telefonskih centrala i telefona. Pozovite nas ili nam pošaljite e-poštu danas za besplatne konsultacije, ponudu ili prilagođeno dizajnirano rješenje.

TELEFONSKE CENTRAE ALCATEL 1