računarske mreže

RAČUNARSKE MREŽE


Značaj mreža

Računarske mreže imaju veliki značaj kako za kompanije, tako i za pojedince. Kompanijama mreže omogućuju:

deljenje resursa (programa, opreme, podataka),
visoku pouzdanost sistema (pouzdaniji je sistem sa više računara nego sa jednim),
uštedu novca (bolji je odnos cena/performanse sistema sa više jeftinijih računara od sistema zasnovanog na superkompjuteru),
skalabilnost (sistem se lakše proširuje dodavanjem jednog novog računara, nego zamenom superkompjutera),
moćni komunikacioni medijum (udaljeni saradnici mogu zajedno obavljati neki posao) i
elektronsko poslovanje.


projektovanje računarskih mreža

Projektovanje


Mreža predstavlja skup međusobno povezanih računara, perifernih uređaja i drugih resursa, s ciljem kvalitetnijeg, efikasnijeg i operativnijeg korištenja informacija, podataka i raspoloživih resursa.

Na osnovu Vaših potreba i zahtjeva naš tim stručnjaka će Vam ponuditi više konceptualnih rješenja za izgradnju računarske mreže koja odgovara vašem zahtjevu i u saradnji sa vama izabrati najbolje i najefikasnije rješenje.


Instalacija i testiranje


Isporuka i Instalacija pasivne mrežne opreme. Strukturno kabliranje, montaža kanalica, utičnica, kablova, komunikacionih ormara, patch panela, polaganje kablova, montaža kompletne pasivne opreme.

Testirane i certificiranje mreža vrši stručni tim sa najvišim standardima.

instalacija i testiranje racunarskih mreza
računarske mreže

Usluge koje nudimo


Savjetovanje klijenta pri izgradnji računarskih mreža
Prodaja i isporuka opreme za računarske mreže
Projektovanje računarskih mreža
Instalaciju računarskih mreža
Testiranje računarskih mreža
Certificiranje računarskih mreža
Održavanje računarskih mreža