REGISTROFON V TAP VOIP

Registrofon V-mic

Registrofon V-Mic je dio Vidicode porodice pametnih jedinica za snimanje koje mogu raditi i samostalno ili u kombinaciji sa centralnim sistemom za arhiviranje kao što je APRESA sistem. V-Mic je mrežni mikrofonski interfejs koji se može koristiti sa unutrašnjim mikrofonom ili povezan sa eksternim mikrofonom. Pohranjuje snimke na SD karticu i šalje ih putem mreže / Wi-Fi veze na PC ili centralnu APRESA arhivu. Može se koristiti za sve vrste namjena, organizacije kao što su banke, klinike ili opštine koriste sobe za intervjue sa klijentima. U mnogim slučajevima je korisno (a ponekad čak i obavezno) snimiti ove razgovore. Sa V-Mic-om nema potrebe za ožičenim sistemima, dovoljna je jednostavna mrežna ili Wi-Fi veza. Još jedno specifično područje je korištenje V-Mic-a kao snimača za doktorske prakse. Snimanje konsultacije ili izvještaja o konsultaciji odmah nakon toga štedi vrijeme i olakšava ljekarskom pomoćniku da zabilježi sve važne detalje i na taj način spriječi propuste ili greške. V-Mic se može koristiti sa softverom V-Archive, ali može i automatski poslati snimak u APRESA centralnu arhivu. U oba slučaja komunikacija između V-Mic-a i arhive je naravno šifrirana. V-Mic snima u visokom kvalitetu zvuka i ima vlastiti web-interfejs za sva podešavanja..