Registrofon Apresa Compact Server za VoIP

Ova verzija Registrofon APRESA Compact Servera je kompaktni uređaj za snimanje VoIP kanal. Maksimalni kapacitet je 10 kanala. Kapacitet skladištenja je do 150.000 sati.

Registrofon Apresa

APRESA Compact Server za analogne ili TDM

Apresa Compact Server je savršeno  rješenje za manje aplikacije i snima 8 TDM digitalnih ili 8 analognih linija. Isporučuje se kao kompletan sistem spreman za rad i može se postavitiza nekoliko minuta. Kompaktni server takođe može biti opremljen dodatnim VoIP kanalima sve dok ukupan broj kanala nije veći od 10. Kapacitet skladištenja: do 150.000 sati.

REGISTROFONI APRESA