FAX SERVER UNO

FAX SERVER UNO

Fax Server Uno, idealna isplativa zamjena za stari faks uređaj. Za faksiranje više nije potreban papir, toner ili hodanje do i od faksa.  Faksovi se mogu slati i primati na osobni računar uposlenika putem e-pošte ili s isporučenim softverom. Automatski se digitalno arhivira svaki dolazni ili odlazni faks. Ovo u potpunosti eliminiše potrebu za papirnatim arhiviranjem.

To je jednokanalna jedinica, idealna za zamjenu faks uređaja, jednostavno ga spojite na analognu liniju faksa. Jednostavnost Iako interno vrlo sofisticiran. Veoma  je jednostavan za korištenje. Server Uno jedinica je s jednom linijom koju je potrebno spojiti na analogni interni lokal ili vanjsku analognu liniju, također može komunicirati putem LAN-a. Kapacitet pohrane približno 300.000 stranica faksa, maksimalno 300 korisnika.