Telefonske centrale - IP

IP  telefonske centrale (VoIP) postaje sve popularnija iz dana u dan, zbog činjenice da:

  • IP Telefonske centrale omogućavaju pojednostavljenu i centralizovanu administraciju
  • Fleksibilna je i mobilna
  • Lako se unapređuje
  • Dovodi do ušteda u kabliranju

Pitanje za preduzeća danas nije da li oni treba da koristi IP tehnologiju za njihove buduće telekomunikacione sisteme, već kako da identifikuju najbolji pristup i partnera, za dizajn i integraciju VoIP rešenja u celini, mrežu pokrivanja, telefonske operacije i povezivanje aplikacija.

TELEFONSKE CENTRAE ALCATEL 1

Mogućnosti

Mobilnost i komunikacija su često u tjesnoj vezi sa poslovanjem. Uspješnost zaposlenog zavisi od toga da li on ima sve resurse i komunikacione sisteme na raspolaganju, bez obzira na lokaciju. Mi nudimo našim klijentima mobilna rešenja prilagođena njihovim potrebama i njihovim korisničkim profilima: menadžeri, prodavci, tehničari, teleworkers, itd.
Mobilni korisnici imaju posebne potrebe koje zadovoljavaju korišćenjem različitih rešenja:

  • DECT i IP DECT
  • WiFi: „voice“ i „data“
  • Mobilna konvergencija
  • VPN pristup
TELEFONSKE CENTRAE ALCATEL

Operatorska riješenja

Kontrolisanje telekomunikacionih troškova ostaje ključni faktor za uspešnost poslovanja u smislu jačanja njene efikasnosti i jačanje njene produktivnosti.
Mi možemo da Vam ponudimo isprobane i testirane operatorske usluge koje su efikasne i usklađene sa potrebama svake jedinice. Kao originalan integrator, provajder usluga i kao samostalni glavni nosioci, možemo isporučiti „one-stop“ poslovna rešenja koja obuhvataju samo jedan kontakt za isporuku i upravljanje kompletnim rešenjima.