KONFERENCIJSKI UREĐAJI

KONFERENCIJSKI UREĐAJIkonferencijski uređaji

Kofnerencijski sistemi


Omogućuju povećanje produktivnosti, suradnju i komunikaciju neovisno o lokaciji sudionika, uz nizak trošak vlasništva (TCO). Savremneo poslovanje zahtjeva veću mobilnost djelatnika i lokalno prisustvo preduzeću što povećava troškove poslovanja.

Audio-video konferencijski uređaji, uz inicijalno ulaganje, dugoročno smanjuju troškove putovanja uz povećanje efikasnosti djelatnika.
U ponudi imamo:

– Audio konferencijske sisteme
– Video konferencijske sisteme


Audio i video konferencijski sistemi nove generacije idu korak dalje u povezivanju sa klijentima i koordinaciji projektnih timova, omogućavajući HD kvalitet slike i zvuka,
kao i razmjenu multimedijalnog sadržaja u realnom vremenu putem različitih smart uređaja.Mi ćemo vam pomoći da ostvarite potpunu vezu sa poslovnim partnerima i radnim timovima bilo gdje i bilo kad u zemlji i svetu.
Naša rešenja za konferencijske sisteme omogućuju da se oni jednostavno integrišu sa postojećom tehnologijom i postanu deo vašeg radnog procesa.

konferencijski sistemi

konferencije

Prednosti

Optimizacija vremena i lakša organizacija ad-hoc sastanaka
Efektivnije donošenje odluka
Unapređenje saradnje i timskog rada
Obuka zaposlenih i regrutovanje novih službenika
Smanjenje operativnih troškova za službena putovanja
Smanjenje troškova prevoza i obezbeđenja
Manji troškovi angažovanja stručnjaka koji su iz drugog grada, države ili sa drugog kontinenta
Manji troškovi gostovanja predavača i stručnjaka sa udaljenih lokacija čime se podiže kvalitet obrazovanja i u manje razvijenim sredinama
Snimanje predavanja i kasnije pregledanje audio-video zapisa na zahtev
Učenje na daljinu i ‘’online’’ konsultacije sa ekspertima i profesorima
Edukacija zaposlenih unutar samih preduzeća – grupni treninzi