snimač razgovora

SNIMAČ RAZGOVORA APRESA


snimač razgovora apresa

Snimač razgovora Apresa server

Ovo je serverski sistem koji isporučuje Vidicode i koji je unaprijed instaliran sa svim potrebnim hardverom. Ovo serversko rješenje može biti opremljeno s više dodatnih opcija kao što su RAID1 ili RAID10, redundantno napajanje, zamjenjivi rezervni HDD i alarmni prekidač za eksterne audio ili vizuelne alarme.

Snimač razgovora Apresa standardna jedinica može upravljati mješavinom svih ulaza mogućih na APRESA sistemu.


snimač razgovora apresa comact server

APRESA Compact Server za VoIP kanale:

Apresa compact server isporučuje se za VoIP snimanje razgovora i može snimati 5 ili 10 simuntalnih kanala. Moguće je kupiti dodatne licence za snimanje do 10 kanala ukupno. Kapacitet snimanja do 150.000 sati.


APRESA compact server za analogne ili TDM kanale

APRESA compact server za analogne ili TDM kanale

Compact Server je savršeno APRESA rješenje za manja preduzeća i snima 8 TDM digitalnih ili 8 analognih linija. Isporučuje se kao kompletan sistem spreman za rad i može se postaviti za nekoliko minuta. Compact-Line APRESA ne uključuje snimanje ekrana. Kompaktni server se takođe može opremiti dodatnim VoIP kanalima sve dok ukupan broj kanala nije veći od 10. Kapacitet snimanja: do 150.000 sati.


Karakteristike


• Snimanje telefonskih razgovora i video sastanaka
• Snimanje ekrana
• Upravljajte i slušajte snimke u web interfejsu
• Dodijelite dozvole po korisniku ili grupi korisnika
• Idealno za usklađenost sa GDPR, MIFID II i PCI-DSS
• Komentiranje poziva
• Statistika za analizu u grafu ili .csv
• Brzo i jednostavno sučelje za pretraživanje
• Otisak prsta SHA-2
• Potpuno šifrovanje diska
• Šifriranje komunikacije (HTTPS)
• Enkripcija po zakupcima
• Automatski backup na NAS
• Automatska provjera sistema
• Snima SIP/VoIP, ISDN PRI (E1/T1), TDM, analognu i radio komunikaciju