fmvOQqWkfUcsqI40NE1KZQ3JSuItiQ98ETBujjYkeI

8058s Premium DeskPhone

8058s Premium DeskPhone

Aparat sa velikim ekranom u boji za menadžere.

8058-alt-vl

Šta naši klijenti vole

• Širokopojasna komforna slušalica i spikerfon
• Lak za korišćenje sa 10 kontekstualnih tastera, velikim
ekranom u boji i integrisanom tastaturom
• USB port za naglavnu slušalicu i za punjenje pametnog
telefona

Prednosti

• Vizuelni komfor: visokokvalitetni ekran u boji sa
kontekstualnim tasterima
• Udobnost zvuka: kvalitetni hands free i slušalica
• Lak pregled imenika i ALE osobine/navigacija

Opcije

• 3GV2804xxx žična naglavna slušalica
• 3GV28057xx USB naglavna slušalica
• 3MG27006xx adapter za napajanje
• 3MG27105AC Premium dodatni moduli S sa 10 tastera
• 3MG27107AC Premium Smart dodatni moduli S sa 14 tastera
• 3MG27106AC Premium dodatni moduli S sa 40 tastera

Kratak opis

Nudi najbogatije iskustvo zajedno sa visokim nivoom udobnosti prilikom upotrebe. Jednostavan za korišćenje sa funkcijskim tasterima,
interaktivnim tasterima i alfabetskom tastaturom. Veliki ekran u boji. Širokopojasni audio. IP tehnologija sa integrisanom PC
konekcijom. VPN klijent. Nizak nivo potrošnje.