fmvOQqWkfUcsqI40NE1KZQ3JSuItiQ98ETBujjYkeI

8028s Premium

8028a Premium DeskPhone

Premium telefon za intenzivnu upotrebu.

alcatel-8028_8029_1

 

 

Šta naši klijenti vole

• Širokopojasna komforna slušalica • Lak za korišćenje sa 6 kontekstualnih tastera, 4 označenih
tastera za brzo biranje, ekran sa pozadinskim osvetljenjem i
integrisanom tastaturom
• USB port za naglavnu slušalicu i za punjenje pametnog
telefona

Prednosti

• Vizuelni komfor: višelinijski ekran sa pozadinskim
osvetljenjem sa kontekstualnim tasterima
• Udobnost zvuka: kvalitetni hands free i slušalica
• Lak pregled imenika i ALE osobine/navigacija

Opcije

• 3GV2804xxx Žična naglavna slušalica
• 3GV28057xx USB naglavna slušalica
• 3MG27006xx adapter za napajanje
• 3MG27105AC Premium dodatni moduli S sa 10 tastera
• 3MG27107AC Premium Smart dodatni moduli S sa 14 tastera
• 3MG27106AC Premium dodatni moduli S sa 40 tastera

Kratak opis

Nudi najbogatije iskustvo zajedno sa visokim nivoom udobnosti prilikom upotrebe. Jednostavan za korišćenje sa funkcijskim tasterima,
interaktivnim tasterima i alfabetskom tastaturom. Ekran sa pozadinskim osvetljenjem. Širokopojasni audio. IP tehnologija sa
integrisanom PC konekcijom. VPN klijent. Nizak nivo potrošnje.